Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az alábbi listát azokról a könyvekről állítottam össze, melyek nagy hatást tettek rám, és számomra alapműveknek számítanak, illetve szerintem minden valamire való sci-fi rajongónak, minden haladó gondolkodónak, minden nyitott szellemiségű és olvasni szerető embernek kötelező olvasmány! Legalábbis ajánlott... Szerintem...

Nem csak sci-fi!

 

 

1. W. A. Harbinson: A "Csészealj-Project"   / 4 kötet

 

Kép

Ez a 4 vaskos kötetből álló mű rendkívül nagy hatást gyakorolt rám könnyedén érthető, de mégis részletes és színes írásmódjával. Az úgynevezett ufós írások között egy rendkívül realista felfogású, átfogó műnek számít, és egyúttal egy egészen másfajta megközelítéssel viszonyul a témához. A történet akár még hihető is lehet, ugyanis valós történelmi és tudományos tényekre épülő fikcióról van benne szó. 

1. könyv: A kezdet

2. könyv: Phoenix

3. könyv: Genesis

4. könyv: Millennium

 

 

 


 

 

 

 

 

2. Arthur C. Clarke összes műve

 

3. Richard Bach összes műve

 

 

 


 

 

 

4. Szepes Mária: A Vörös Oroszlán

 

Kép Az egykor nagy vihart kavaró és ma is különleges sorsot élő regény alaptémája egy elixír, az örök élet itala, maga a Prima Materia, amely halhatatlanná tesz, és megadja azt a képességet, hogy emlékezzünk előző életeinkre. A kötet olvasói immár több évtizede számolnak be ugyanazokról a tapasztalatokról: első olvasatban egy letehetetlen, négy évszázadot átfogó, izgalmas történetet látnak benne, később azonban a mű beavatássá alakul át, amely valójában az alkímia történetét és a keleti filozófia legmélyebb kulcsait rejti magában.

"Amikor ími kezdtem, éppen az alkimisták érdekeltek a legjobban. Megragadott e kényszerűen bujkáló kísérletezők tragikus sorsa. Oket a pénzre, hatalomra éhes nagyurak éppúgy félreértették, mint véres történelmünk valamennyi nagy elméjét. A mentális alkímia beavatottjainak sosem célja az aranycsinálás. Ők az emberi szellem arannyá szublimálását, saját lényük átformálását tekintik elsődlegesnek. Azon fáradoznak, hogy lelkükben, szellemükben létrejöjjön a Bölcsek Köve, az Iható Arany, az Örök Élet igazi elixírje."

Szepes Mária

"A titkos tudományok útjára senki se lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett... Te, aki e könyv olvasásába kezdtél, ha végigolvasod és megérted, uralkodóvá vagy őrültté leszel. Ám tégy vele, amit akarsz - se megvetni, se elfelejteni nem fogod. Ha tiszta vagy, fáklya lesz előtted, ha erős vagy, fegyverré válik kezedben, ha bölcs vagy, bölcsebbé leszel. Ha azonban romlott vagy, akkor ez a könyv a pokol tüzévé lesz benned; éles tőrként hatol át lelkeden, s lelkiismeretedet a megbánás és örök nyugtalanság súlyával terheli meg."

(Eliphas Levy: Rituel de la Haute Magié)

  

 


 

 

 5. Nemere István: Világok világa

 

Kép Az öröklények történeteiben az ember nevű földi élőlény csak olykor és mellékesen bukkan fel. Univerzumokat teremtenek és rombolnak le azok, akik már örökké léteznek és kedvük szerint alakíthatják a Világűrt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 6. Stephen Hawking: Az idő rövid története

 

Kép  Az angol szerző ugyanannak a tanszéknek a vezetője Cambridge-ben, amely valamikor Sir Isaac Newtoné volt. Teljesítményét Einsteinével veti össze a tudományos közvélemény. Hawking az Univerzum keletkezésének és megszűnésének, a fekete lyukaknak, a térnek, az időnek, a téridőnek a kutatója. Könyve olvasmányosan, szellemesen foglalja össze a "teremtés" legfontosabb kérdéseit.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

7. Fred Hoyle: A fekete felhő

 

Kép A tudományos fantasztikus regény napjainkban játszódik. Egy fiatal norvég csillagász felfedez egy sötét objektumot az égbolton, amelyről kiderül, hogy a Naprendszer felé tart. Közeledése a Földön különböző politikai bonyodalmakat, hatalmas természeti katasztrófát vált ki. Rejtélyes, értelmes, szuperintelligens lény a Köd lakója, akinek titokzatos sorsa, izgalmas pusztulása valóban kitűnő tudományos-fantasztikus téma. A szellemes, szórakoztató, ugyanakkor fizikai és csillagászati ismereteket nyújtó regény élvezetes olvasmány.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

8. Stanislaw Lem: Solaris

 

Kép Solaris bolygó felszínét legnagyobbrészt plazmaszerű anyag borítja, melynek kiismerhetetlen természete századok óta foglalkoztatja az emberiséget. Kris Kelvin is azzal a céllal érkezik a felette lebegi űrállomásra, hogy mint olyan sokan előtte, megpróbáljon magyarázatot találni a "gondolkodó óceán" létére, és ha lehet, felvegye vele a kapcsolatot. Számos elődje addigra könyvtári szakirodalommal gazdagította már a szolarisztika tárgykörét, ugyanakkor e könyvtár csupán a számtalan, különböző szempontú, ám végül egyformán kudarccal végződő kísérlet lenyomata. Hogy sikerül-e válaszra bírni az óceánt, s hogy a válaszokat - ha egyáltalán - az óceán vagy a kérdésfeltevő adja-e meg végül - mindez maradjon az olvasás jutalma.
Stanislaw Lem legismertebb regénye, de mondhatni, hogy a sci-fi irodalomnak is az egyik legfontosabb alapműve a Solaris. Cselekményszövésben gazdag, izgalmas könyv, ugyanakkor roppant mély és megrázó is; éppúgy tárgya a tudományos vagy technikai fejlődés határa, határtalanság, mint az ember pszichikuma, legbensőbb félelmei, titkai. Lem futurisztikus világába civilizációnk jövője mellett az Ember fő kérdése a másikkal, a társsal való viszony, valamint a hit: az ismeretlennel, a transzcendenssel való kapcsolat lehetőségei és lehetetlenségei.

 

 

 

 


 

 

 

9. Victor Mally:  Haidák népe

 

Kép  \"- Igazán nagyszerű lakóhelyed van Pelimi, nem győzök betelni a csodálatával. - Miféle lakhelyről beszélsz? - nyújtóztatta kissé magasabbra hordótestét Pelimi. - Hát erről - mutatott körbe Longe a teremben. Pelimi nyújtózkodott, mintha csak nem értené, csodálkozó ábrázatot vágott. - Talán nem érted Pelimi, amit kérdezek? - mondta újra Longe. - Nem, egyáltalán nem értem. - Pedig úgy látom - magyarázta a hadnagy -, ide húzódtunk be éjszakára, itt költjük el reggelinket, csakis ez lehet a lakóhelyed. - Most már értem, hogy mire utalsz - húzódott kissé összébb a haida. - Nem a lekhelyem, hanem jómagam, a saját testem az, ahol megvendégeltelek. - Mit beszélsz! - kiáltott Longe felugorva. - Világosabban mondd, mert egyáltalán nem értem. - Világosabban! Nem érthető amit mondtam? - Egyáltalán nem. Az nem világos - mondta Longe -, hogy te lennél az a hatalmas élőlény, amelybe most mindketten belebújtunk? - Pontosan így van. - Most már végképpen nem értem. Mondd, gúnyt űzöl belőlem?...\"

 


 

 

Itt pedig megemlítenék néhány olyan művet, amely az írni vágyó, kreatív embereknek szolgálhat hasznos útmutatásokkal.

 

 

 

10. Julia Cameron: A művész útja

 

Kép A művész útja olyan mű, melynek olvasása által minden érvényesülni, alkotni kívánó ember gazdagodik. Julia Cameron abból az alapvető nézetből indul ki, hogy a kreativitás megnyilvánulása az életünk természetéhez tartozik. Egy tizenkét hetes tanfolyam tömör ismeretanyagán vezeti végig az érdeklődő, önmagát megismerni, felszabadítani kívánó olvasót. Leleplezi egy sereg kreativitás-torlasz valódi okát, köztük a gondolkodásunkat szűk korlátok közé szorító téves hiedelmeinket, félelmeinket, merényleteinket, káros szenvedélyeinket és más, gátló erőket, hatásokat.A MŰVÉSZ ÚTJA több szempontból is egyedülálló írás.

A szerző a kreativitást a szellemmel, a lelki világgal kapcsolja össze, és vallásoktól független, világi hangnemben mutat rá, hogyan lehet "megcsapolni" a világegyetem kreatív energiáinak felsőbbrendű erőfolyamát, amelyből az emberi kreativitás fakad. Függetlenül az Olvasó szellemi érdeklődési körétől, beállítottságától, A MŰVÉSZ ÚTJÁban leírtakra bárki kreatív tudata könnyen "ráhangolódhat", új igazságokat, bölcsességet lel benne, és megannyi ösztönzést kap tőle.

 

 

 


 

 

 

 11. Fritz Gesing: Kreatív írás  /Mesterfogások íróknak

 

Kép A könyv azoknak a kezdőknek segít, akik szeretnék bedolgozni magukat a könyvírás művészetébe, de számos értékes tanácsot és ösztönzést kínál tapasztalt és "profi könyvíróknak" is.
Alkalmas lehet egyéni tanulmányokra, de írói kurzusok, tanfolyamok számára is tan- és munkakönyvként szolgálhat.

"Azokhoz szeretnék szólni, akik írni szeretnének, de nem igazán tudják, hogyan fogjanak hozzá; és azokhoz, akik már elkezdtek írni, de szakmai segítségre van szükségük. De önkritikus profikhoz is... És nem utolsósorban a tanítókhoz és tanulókhoz fordulok, iskolákban és egyetemeken, röviden mindenkihez, aki szeretne képet alkotni arról, milyen szabályok szerint működik az elbeszélő irodalom..."

Fritz Gesing klasszikussá vált alapműve, a Kreatív írás, bevezet a könyvírás, a regényírás és a történetírás technikáiba, alapszabályokat oszt meg az olvasóval, és beszédes példákkal támasztja alá ezeket a világirodalomból. Emellett sok praktikus tanácsot, illetve ötletet ad az írási problémák megoldásához.

Fritz Gesing germanisztikát, szociológiát, politikatudományt és pedagógiát hallgatott, és Max Frisch "Stiller"-éből doktorált. Cambridge-i és Aix-en-Provence-i tartózkodása után egy ammersee-i internátusban dolgozott gimnáziumi tanárként. Ma független szerző, aki a kreatív írás témájában is tart kurzusokat. Szakkönyveket, recenziókat és esszéket ír újságok és időszaki lapok számára, továbbá Frederik Berger álnév alatt történelmi regényeket is alkot.

Ajánljuk kezdő és tapasztalt könyvírók, költők, újságírók számára.

Méret: 15x23 cm
Terjedelem: 220 oldal
Kötés: Keménytáblás, cérnafűzött
Kiadja: Z-Press Kiadó, Miskolc

 

 

 


 

 

 Várom a további javaslatokat is!

 

 

 

 M2 CHILLOUT : ONLY AMBIENT & LOUNGE - Live From Paris France - www.m2radio.fr

Ambient Downtempo New Age

 

<<<<<                  A zenelejátszó igény szerint leállítható!